Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení loužících metod pro stanovení izotopického složení Pb v půdách
Název práce v češtině: Posouzení loužících metod pro stanovení izotopického
složení Pb v půdách
Název v anglickém jazyce: Evaluation of leaching methods for determination of Pb isotopic composition of soils
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení geochemie a mineralogie (zrušeno) (31-431)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2006
Datum zadání: 11.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Ladislav Strnad, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování přehledového textu na základě rešerše cca 5 cizojazyčných, původních publikovaných prací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK