Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diferenciace úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením v Evropské Unii a v České republice
Název práce v češtině: Diferenciace úmrtnosti na nemoci způsobené kouřením v Evropské Unii a v České republice
Název v anglickém jazyce: Differentiation of mortality from diseases caused by smoking in the European Union and in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2006
Datum zadání: 07.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK