Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proteázy krevsajících dvoukřídlých a jejich vliv na přenos patogena
Název práce v češtině: Proteázy krevsajících dvoukřídlých a jejich
vliv na přenos patogena
Název v anglickém jazyce: Proteases of bloodsucking diptera and their role in pathogen transmission
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2006
Datum zadání: 06.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. Ivan Hrdý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK