Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Parazitické houby na invazivních plevelích
Název práce v češtině: Parazitické houby na invazivních plevelích
Název v anglickém jazyce: Parasitic fungi on invasive weed plants
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.12.2006
Datum zadání: 19.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Mgr. Michal Štefánek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK