Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení konstant stability vybraných chirálních látek metodou kapilární zónové elektroforézy
Název práce v češtině: Stanovení konstant stability vybraných chirálních látek metodou kapilární zónové elektroforézy
Název v anglickém jazyce: Determination of stability constants of chiral compounds by CZE
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Ušelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.12.2006
Datum zadání: 05.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:11.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2008
Oponenti: RNDr. Jana Lokajová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK