Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologie velkých kubánských anolisů: fylogeneze, etologie a ekologie
Název práce v češtině: Biologie velkých kubánských anolisů:
fylogeneze, etologie a ekologie
Název v anglickém jazyce: Biology of gigant anoles of Cuba: phylogenetics, behaviour and ecology
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2006
Datum zadání: 28.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Oponenti: RNDr. Petr Kodym, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Schettino L. R. 1999. The Iguanid Lizards of Cuba. University Press of Florida.

Ochotorena, AS, Aranzabal, MCU, Guillette, LJ. 2005. Seasonal gametogenic cycles in a Cuban tropical lizard, Anolis porcatus. J.Herp. 39 (3): 443-454.

Leal, M., and J.B. Losos. 2000. Natural history of the Cuban lizard Chamaeleolis barbatus. J. Herp. 34:318-322.
Předběžná náplň práce
Fylogeneze a revize velkých kubánských anolisů komplexu Equestris a rodu Chamaeleolis.
Biogeografie, (eko)morfologie, potravní specializace, reprodukční biologie, epigamní chování, vnitrodruhová variabilita, paraziti, ochrana, atd.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK