Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhový koncept a asexuální organismy
Název práce v češtině: Druhový koncept a asexuální organismy
Název v anglickém jazyce: Species concept and asexual organisms
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.11.2006
Datum zadání: 28.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: doc. Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK