Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polarografické a voltametrické stanovení chinazolinu
Název práce v češtině: Polarografické a voltametrické stanovení chinazolinu
Název v anglickém jazyce: Polarographic and Voltammetric Determination of Quinazoline
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2006
Datum zadání: 28.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Oponenti: prof. Dr. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK