Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Taxonómia rodu Coccomyxa s.I. a výskyt týchto organismov v terestrických epifytických mikrobiotopoch ČR
Název práce v jazyce práce (slovenština): Taxonómia rodu Coccomyxa s.I. a výskyt týchto organismov v terestrických epifytických mikrobiotopoch ČR
Název práce v češtině: Taxonomie rodu Coccomyxa s.l. a výskyt těchto
organismů v terestrických epifytických mikrobiotopech ČR
Název v anglickém jazyce: Taxonomy of the genus Coccomyxa s.l. and its occurrence in terrestrial epiphytic
microbiotopes of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.11.2006
Datum zadání: 24.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK