Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Toxikologické účinky olova
Název práce v češtině: Toxikologické účinky olova
Název v anglickém jazyce: Lead toxicological effects.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Maxmilián Vojtíšek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2007
Datum zadání: 25.01.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Oponenti: RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK