Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 329)
Detail práce
  
Studium vazby spermie na oviduktální epitel prasnice
Název práce v češtině: Studium vazby spermie na oviduktální epitel prasnice
Název v anglickém jazyce: Sperm oviductal epithelium binding study
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.11.2006
Datum zadání: 21.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Oponenti: Mgr. Pavla Maňásková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK