Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
eIF4E a jeho role v regulaci iniciace translace u kvasinek
Název práce v češtině: eIF4E a jeho role v regulaci iniciace translace u kvasinek
Název v anglickém jazyce: The role of eIF4E in translation initiation control in yeast
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Pospíšek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.05.2007
Datum zadání: 14.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2007
Oponenti: RNDr. Monika Benešová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK