Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Útěková vzdálenost jako součást antipredačního chování
Název práce v češtině: Útěková vzdálenost jako součást antipredačního chování
Název v anglickém jazyce: Escape distances as the component of antipredation behaviour
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.11.2006
Datum zadání: 16.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Mgr. Petr Klvaňa, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK