Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The evolution of dispersal traits in plants
Název práce v češtině: Evoluce vlastnosti druhu tykajicich se jejich schopnosti disperze
Název v anglickém jazyce: The evolution of dispersal traits in plants
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2006
Datum zadání: 16.11.2006
Datum a čas obhajoby: 24.09.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2014
Oponenti: Mgr. Tomáš Fér, Ph.D.
  prof. Oliver Tackenberg, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK