Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozšíření a dynamika Jasione montana L. a vybraných druhů ve fragmentované krajině Horažďovicka
Název práce v češtině: Rozšíření a dynamika Jasione montana L. a vybraných druhů ve fragmentované krajině Horažďovicka
Název v anglickém jazyce: Distribution of Jasione montanaL. and selected species
in fragmented landscape of Horažďovicko
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2006
Datum zadání: 14.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2007
Oponenti: RNDr. Jan Novák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK