Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regulace pre-mRNA sestřihu antisense oligonukleotidy
Název práce v češtině: Regulace pre-mRNA sestřihu antisense oligonukleotidy
Název v anglickém jazyce: pre-mRNA Splicing Regulation by Antisense Oligonucleotides
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.02.2008
Datum zadání: 21.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: Mgr. Ondřej Gahura, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je vypracovávána v Laboratoři biologie RNA, Ústavu Molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Krč.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK