Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antipredační mechanismy a indukovatelné morfologické struktury u perlooček rodu Daphnia (Crustacea: Cladocera)
Název práce v češtině: Antipredační mechanismy a indukovatelné
morfologické struktury u perlooček rodu
Daphnia (Crustacea: Cladocera)
Název v anglickém jazyce: Antipredator mechanisms and inducible morphological structures
in Daphnia (Crustacea: Cladocera)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2006
Datum zadání: 08.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:14.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2007
Oponenti: RNDr. Jiří Macháček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK