Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proteinová analýza asemblačních intermediátů savčí cytochrom c oxidasy
Název práce v češtině: Proteinová analýza asemblačních intermediátů savčí cytochrom c oxidasy
Název v anglickém jazyce: Protein analysis of the assembling intermediates of mammalian cytochrome c oxidase
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: MUDr. Josef Houštěk, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 05.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Oponenti: doc. RNDr. Martin Kalous, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Charakterizace jednotlivých stádií sestavování enzymu z podjednotek pomocí 1D a 2D elektroforetických metod a specifických protilátek za normálních podmínek a u genetických poruch biogeneze enzymu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK