Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hormonální kontrola zbarvení halančíků (Cyprinodontiformes) a její úloha v evoluci pohlavního dimorfismu
Název práce v češtině: Hormonální kontrola zbarvení halančíků (Cyprinodontiformes)
a její úloha v evoluci pohlavního dimorfismu
Název v anglickém jazyce: Hormonal control of coloration in killifishes (Cyprinodontiformes)
and its role in evolution of sexual dimorphism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 22.10.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Martin Reichard, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je 1) Otestovat aktivační účinky androgenů a antiandrogenů na zbarvení u adultních samců a samic dvou druhů halančíků s odlišnou mírou pohlavního dichromatismu. 2) Otestovat organizační účinky androgenů pomocí studia získaných pohlavních revertantů (samců se samičím genotypem). I u nich otestujeme, do jaké míry jsou schopni exprimovat samčí pohlavní znaky. 3) U jedinců se změněným fenotypem získaných hormonálními manipulacemi provést jednoduché behaviorální testy na samčí a samičí volbu a agresivitu.
4) Otestovat tak roli hladiny androgenů a genetické kontroly samčích sekundárních pohlavních znaků při evoluční změně mezipohlavní genetické korelace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK