Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a charakterizace plasmidu YEX-GFP-Nha1 a jeho využití pro studium proteinu Nha1 ze Saccharomyces cerevisiae
Název práce v češtině: Příprava a charakterizace plasmidu YEX-GFP-Nha1 a jeho využití pro studium proteinu Nha1 ze Saccharomyces cerevisiae
Název v anglickém jazyce: Construction and characterization of YEX-GFP-Nha1 plasmid and its use for study of the Saccharomyces cerevisiae Nha1 protein
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 14.04.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Oponenti: doc. RNDr. Olga Heidingsfeld, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK