Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alosterické interakce mezi guaninovými nukleotidy a agonisty na muskarinovém M2 receptoru
Název práce v češtině: Alosterické interakce mezi guaninovými nukleotidy a agonisty na muskarinovém M2 receptoru
Název v anglickém jazyce: Allosteric interactions among guanine
nucleotides and agonists at M2 muscarinic receptor
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2006
Datum zadání: 01.11.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK