Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhé bydlení na Písecku
Název práce v češtině: Druhé bydlení na Písecku
Název v anglickém jazyce: Second housing in the Písek region
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.12.2006
Datum zadání: 20.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK