Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genderová diferenciace demografických charakteristik v České republice ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi
Název práce v češtině: Genderová diferenciace demografických charakteristik v České republice ve srovnání s vybranými evropskými zeměmi
Název v anglickém jazyce: Gender differentiation of demographic characteristics in Czech Republic and selected European countries
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.07.2007
Datum zadání: 20.07.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK