Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Geopolitika nerostných surovin: Proměna obrazu
Název práce v češtině: Geopolitika nerostných surovin: Proměna obrazu
Název v anglickém jazyce: THE GEOPOLITICS OF MINERAL RESCOURCES : CHANGE OF PATTERN
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2007
Datum zadání: 30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK