Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fytoextrakce ibuprofenu ve vodných roztocích
Název práce v češtině: Fytoextrakce ibuprofenu ve vodných roztocích
Název v anglickém jazyce: The phytoextraction of ibuprofen in water solutions
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.05.2007
Datum zadání: 09.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Oponenti: prof. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK