Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Příprava, charakterizace a SERS spektra poly(ethynylpyridin)ů a jejich solí
Název práce v češtině: Příprava, charakterizace a SERS spektra poly(ethynylpyridin)ů a jejich solí
Název v anglickém jazyce: Preparation, characterization and SERS spectra
of poly(ethynylpyridine)s and their salts
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2007
Datum zadání: 04.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2007
Oponenti: RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK