Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vztah Programu obnovy venkova a úspěšnosti obce
Název práce v češtině: Vztah Programu obnovy venkova
a úspěšnosti obce
Název v anglickém jazyce: RELATIONSHIP BETWEEN PROGRAM OF RURAL RENEWAL
AND SUCCESFULL OF RURAL MUNICIPALITIES
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.05.2007
Datum zadání: 02.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: Mgr. Ing. Oto Potluka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK