Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimalizace některých parametrů izolace DNA z historického kosterního materiálu
Název práce v češtině: Optimalizace některých parametrů izolace DNA
z historického kosterního materiálu
Název v anglickém jazyce: Optimalization of some parameters DNA isolation
from ancient skeletal remains
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.04.2007
Datum zadání: 27.04.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: RNDr. Mgr. Markéta Zachová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK