Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Opakované sňatky v českých zemích v dlouhodobé perspektivě
Název práce v češtině: Opakované sňatky v českých zemích v dlouhodobé perspektivě
Název v anglickém jazyce: Remarriages in Czech countries from the point of long-term perspective
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2007
Datum zadání: 02.03.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování základních informací o skladbě snoubenců podle rodinného stavu v ČR ve vybraných letech (po roce 1925),
rozbor intenzity sňatečnosti rozvedených a ovdovělých podle věku.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK