Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání úrovně úmrtnosti na novotvary v České a Slovenské republice
Název práce v češtině: Srovnání úrovně úmrtnosti
na novotvary
v České a Slovenské republice
Název v anglickém jazyce: Comparison of the mortality due to neoplasms in the Czech Republic and in the Slovak Republic
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.08.2007
Datum zadání: 12.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK