Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání detekce minimální reziduální nemoci definované průtokovou cytometrií a kvantitativní PCR u dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
Název práce v češtině: Srovnání detekce minimální reziduální nemoci definované průtokovou cytometrií a kvantitativní PCR u dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
Název v anglickém jazyce: Comparision of minimal residual disease detection by flow cytometry
and quantitative PCR in children with acute lymphoblastic leukemia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.04.2007
Datum zadání: 18.04.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2007
Oponenti: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK