Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Analýza použití systémů tepelných čerpadel v územně geologických, hydrogeologických a geochemických podmínkách severozápadního okraje Prahy
Název práce v češtině: Analýza použití systémů tepelných čerpadel v územně
geologických, hydrogeologických a geochemických podmínkách
severozápadního okraje Prahy
Název v anglickém jazyce: ANALYSIS OF USING OF HEAT - PUMP SYSTEMS AT GEOLOGICAL, HYDROLOGICAL AND GEOCHEMICAL CONDITIONS OF
NORTH - WEST AREA OF PRAGUE CITY
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Ing. Zdeněk Kudrna, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2006
Datum zadání: 20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Oponenti: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK