Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava fosforového analogu DOTA alkylací
Název práce v češtině: Příprava fosforového analogu DOTA alkylací
Název v anglickém jazyce: Synthesis of phosphorus analog of DOTA by alkylation
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2006
Datum zadání: 18.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK