Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam cytochromu b5 pro oxygenasovou aktivitu cytochromů P450
Název práce v češtině: Význam cytochromu b5 pro oxygenasovou aktivitu cytochromů P450
Název v anglickém jazyce: Role of the cytochrome b5 in the oxygenase reaction catalyzed by cytochrome P450
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2007
Datum zadání: 04.06.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK