Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
β-N-acetylhexosaminidasa z Talaromyces flavus: produkce a purifikace
Název práce v češtině: β-N-acetylhexosaminidasa
z Talaromyces flavus:
produkce a purifikace
Název v anglickém jazyce: β-N-acetylhexosaminidase from Talaromyces flavus: production a purification
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: Ing. Lenka Weignerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2007
Datum zadání: 04.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: Ing. Ludmila Martínková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK