Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
E-learningový kurz v oblasti využití prostorových dat
Název práce v češtině: E-learningový kurz v oblasti využití prostorových dat
Název v anglickém jazyce: E - LEARNING : THE USAGE OF SPATIAL DATA
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: Ing. Marek Kocan
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2006
Datum zadání: 19.06.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: Mgr. Stanislav Grill
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK