Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení 2-methyl-4,6-dinitrofenolu na diamantové filmové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení
2-methyl-4,6-dinitrofenolu
na diamantové filmové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric determination of 2-methyl-4,6-dinitrophenol at
diamond film electrode
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Fischer, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 31.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Oponenti: RNDr. Karolina Schwarzová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem projektu je ověřit možnost stanovení nízkých koncentrací biologicky významných a elektrochemicky aktivních látek (polutantů, pesticidů či léčiv) pomocí voltametrie na diamantových filmových elektrodách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK