Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní reverzní stacionární fáze na bázi silikagelu, oxidu zirkoničitého a organických monolitů:využití v analýze biologicky aktivních látek
Název práce v češtině: Moderní reverzní stacionární fáze na bázi silikagelu, oxidu zirkoničitého a organických monolitů:využití v analýze biologicky aktivních látek
Název v anglickém jazyce: Modern reverse stationary phases based on silicagel, zirconium dioxide and organic monoliths: application to analysis of biologically active compounds
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Sobotníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.10.2006
Datum zadání: 16.10.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:07.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 07.10.2008
Oponenti: prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc.
  doc. RNDr. Josef Cvačka, Ph.D.
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK