Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Imigranti v evropských metropolích - příklad analýzy migračního a integračního chování Rumunů v Římě
Název práce v češtině: Imigranti v evropských metropolích - příklad analýzy
migračního a integračního chování Rumunů v Římě
Název v anglickém jazyce: Immigrants in Evropean capitals - analysis example of migration and integration behaviour of
Romanians in Rome
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2004
Datum zadání: 01.09.2004
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: RNDr. Jarmila Marešová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK