Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální výchova ve výuce geografie
Název práce v češtině: Mediální výchova ve výuce geografie
Název v anglickém jazyce: Media Education in Teaching Geography
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2004
Datum zadání: 30.08.2004
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK