Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Elektronová mikroskopie v analýze interakcí polyomavirových a buněčných struktur
Název práce v češtině: Elektronová mikroskopie v analýze interakcí polyomavirových
a buněčných struktur
Název v anglickém jazyce: Electron microscopy in analysis of mouse polyomavirus interactions
with cellular structures
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2006
Datum zadání: 26.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK