Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy rozvoje periferních oblastí Českého pohraničí: Příklad modelového území Volarsko
Název práce v češtině: Problémy rozvoje periferních oblastí Českého pohraničí:
Příklad modelového území Volarsko
Název v anglickém jazyce: DEVELOPMENT PROBLEMS OF PERIPHERAL AREAS OF THE CZECH BORDERLAND : THE EXAMPLE OF VOLARSKO MODEL
REGION
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2006
Datum zadání: 27.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK