Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekomorfologické hodnocení kvality habitatu vodních toků v povodí Liběchovky
Název práce v češtině: Ekomorfologické hodnocení kvality habitatu vodních toků v povodí Liběchovky
Název v anglickém jazyce: ECOMORPHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE RIVER HABITAT QUALITY IN THE LIBĚCHOVKA RIVER BASIN
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.10.2006
Datum zadání: 09.10.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: RNDr. Josef Fuksa, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK