Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
EKOMORFOLOGICKÝ MONITORING V POVODÍ HORNÍ BLANICE
Název práce v češtině: EKOMORFOLOGICKÝ MONITORING
V POVODÍ HORNÍ BLANICE
Název v anglickém jazyce: ECOMORFOLOGICAL MONITORING IN THE UPPER BLANICE RIVER BASIN
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2006
Datum zadání: 25.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2006
Oponenti: Ing. Daniel Mattas, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK