Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obezita v dětském věku - hodnocení vybraných charakteristik u obézních dívek v průběhu redukčního pobytu v lázních
Název práce v češtině: Obezita v dětském věku -
hodnocení vybraných charakteristik
u obézních dívek v průběhu redukčního pobytu v lázních
Název v anglickém jazyce: Obesity in childhood - The obese girls features evaluation
during losing-weight stay in spa
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2006
Datum zadání: 19.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK