Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určování pohlaví metodami molekulární genetiky z fragmentů historického materiálu v lokalitě Kněževes
Název práce v češtině: Určování pohlaví metodami molekulární genetiky z fragmentů
historického materiálu v lokalitě Kněževes
Název v anglickém jazyce: Sex-determination by molecular genetic techniques
from historic material fragments localized in Kněževes
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2006
Datum zadání: 19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2006
Oponenti: RNDr. Daniel Vaněk, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK