Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vztah půdních podmínek a rozšíření druhů svazu Bromion erecti jako potenciální reflexe historického managementu lokalit
Název práce v češtině: Vztah půdních podmínek a rozšíření druhů svazu
Bromion erecti jako potenciální reflexe historického
managementu lokalit
Název v anglickém jazyce: Relationship between soil conditions and distribution of species from
Bromion community: possible consequences of past land use.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2006
Datum zadání: 19.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Oponenti: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK