Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Importance of mycorrhizal symbiosis for local adaptations of Aster amellus
Název práce v češtině: Význam mykorhizní symbiózy pro lokální adaptace Aster amellus
Název v anglickém jazyce: Importance of mycorrhizal symbiosis for local adaptations of Aster amellus
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2006
Datum zadání: 18.09.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Oponenti: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK