Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakterizace signálních peptidas mitochondriálního typu
Název práce v češtině: Charakterizace signálních peptidas mitochondriálního typu
Název v anglickém jazyce: Characterization of signal peptidases of the mitochondrial type
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: Ing. Jiří Janata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.12.2006
Datum zadání: 22.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK