Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv alkuronia na spřahování muskarinových receptorů s G-proteiny
Název práce v češtině: Vliv alkuronia na spřahování muskarinových receptorů s G-proteiny
Název v anglickém jazyce: Influence of alcuronium on muscarinic receptors coupling to G-proteins
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 02.04.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2008
Oponenti: RNDr. Jan Krůšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK